Socialinė pedagoginė pagalba

Geg 21, 2019 @ 23:06

Socialinė pedagogė – Jurgita Girkantienė. Ji dirba 210 kabinete.

Darbo laikas:

Pirmadienis: 8.00-15.30 val.

Antradienis:  8.00-16.30 val.

Trečiadienis: 8.00-15.30 val.

Ketvirtadienis 8.00-15.30 val.

Penktadienis: 8.00-15.30 val.

Pietų pertrauka I – V 12.00-12.30 val.

Po 14.00 val. vykdoma kita veikla: susitikimai su mokyklos socialiniais partneriais, mokinių lankymas namuose, seminarai ir paskaitos švietimo institucijose ir kt.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padedant vaikui įgyvendinti jo teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugražinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal fizines ir protines galias ir joje adaptuotis. Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimą vaikui ir mokiniui reglamentuoja Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtinti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo bendrieji nuostatai.