Rekomenduojamų knygų sąrašas

Vas 22, 2019 @ 19:02

1-8 klasių mokiniams rekomenduojamų knygų sąrašas:

1-2 klasė

1. Kęstutis Kasparavičius „Baltasis Dramblys“

2. Sigitas Poškus „Vieną kartą“

3. Vytautas Rašickas „Pamokos po pamokų“

4. Vytautė Žilinskaitė „Radinių namelis“

5. Algimantas Zurba „Daktaras Mauricijus“

6. Žemaitė „Mikė kvailutis“

7. Vytautas Misevičius „Traukinys, Pranciškus ir jo senelis Palemonas“

8. Vytautas Rašickas „Patricija, Antanas, jo tėtis ir mama“

9. Lietuvių pasakos „Kaip vilkas užsimanė duonos iškepti“

10. Lietuvių pasakos „Vėjo teismas“, „Kiškio lūpos“, „Lapė strazdas ir varna“, „Trys broliai“

11. Lietuvių pasaka „Eglė žalčių karalienė“.

 

3-4 klasė

1. Vytė Nemunėlis „Meškiukas Rudnosiukas“

2. Astrida Lindgren „Padaužų kaimo vaikai“

3. V. Misevičius „Danukas Dunduliukas“

4. Astrida Lindgren „Emilis iš Lionebergo“

5. Viktoras Milūnas „Evalduko metai“

6. Proisleris Gotfrydas „Vaiduokliškas“

7. Astrida Lindgren „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“

8. Astrida Lindgren „Pepė Ilgakojinė“

9. Astrida Lindgren „Didysis seklys Bliumkvistas“

10. Vytautas Rašickas „Šlepetė“

11. Hju Liftingas „Daktaras Dolitlis“

12. Emilija Liegutė „Dramblienė“

13. Hainrichas Marija Deneborgas „Katinas Kasparas“

14. Gripė Marija „Elvis Karlsonas“

15. Gripė Marija „Hugas ir Jozefina“

16. Tuve Janson „Burtininko skrybėlė“.

 

5-6 klasė

Lietuvių literatūros tekstai

1. Kaip atsirado žemė ir Sužeistas vėjas (pasirinktos sakmės)

2. Lietuviškos pasakos. Baltas vilkas. Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių. Stiklo kalnas

3. Maironis. Trakų pilis. Milžinų kapai. Pavasaris

4. Šatrijos Ragana. Irkos tragedija

5. J. Biliūnas. Kliudžiau. Brisiaus galas. Kūdikystės sapnai (pasirinkta ištrauka)

1. Vienuolis. Padavimai ir legendos arba V. Krėvė. Dainavos šalies senų žmonių padavimai, arba A. Ramonas. Vilniaus legendos. Pasakos (pasirinkti kūriniai)

1. V. Krėvė. Galvažudys

2. J. Aistis. Peizažas

3. S. Nėris. Eglė žalčių karalienė

1. Vaičiulaitis. Nidos žvėrys. Auksinė kurpelė

4. P. Cvirka. Vaikų karas

5. H. Radauskas. Gėlė ir vėjas. Lietus. Balti malūnai

6. V. Žilinskaitė. Nebijokė (pasirinkti kūriniai)

7. S. Geda. Baltoji varnelė arba J. Erlickas. Bobutė iš Paryžiaus, arba lakštingala Zarasuose, arba Bilietas iš dangaus, arba V. Kukulas. Vėjo birbynė (pasirinkti eilėraščiai)

 

Visuotinės literatūros tekstai

1. Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos apie pasaulinį tvaną arba Nojaus arką)

2. H. K. Andersenas. Pasakos arba Žiemos pasakos (1 ar 2 pasirinktos pasakos)

3. F. Bernet (F. H. Burnett). Paslaptingas sodas arba S. Kūlidž (S. Coolidge). Ką nuveikė Keitė, arba L. M. Montgomeri (L. M. Momtgomery). Anė iš Žaliastogių, arba E. H. Porter. Poliana, arba J. Spyri. Heida

1. Čechovas (pasirinkta novelė)

1. J. Gorderis (J. Gaarder). Ei, ar čia yra kas nors? arba N. Bebit (N. Babbitt). Amžinieji Takiai, arba M. Endė (M. Ende) Momo, arba Nuostabus pasakojimas apie laiko vagis ir mergaitę, kuri žmonėms grąžino iš jų pavogtą laiką

2. Graikų mitai. (Dedalas ir Ikaras. Tesėjo kelionė į Kretą)

3. T. Janson. Burtininko skrybėlė arba Muminuko tėčio memuarai

4. K. Paterson. Tiltas į Terabitiją (Smarkuolė Gilė Hopkins) arba E. Doneli (E. Donnelly). Sudie, seneli, ištariau aš tyliai, arba J. Richter. Lydekos vasara

5. M. Tvenas (M. Twain). Tomo Sojerio nuotykiai.

 

7-8 klasė

Lietuvių literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)

K. Donelaitis. Metai (ištrauka)

1. V. Pietaris. Algimantas (ištrauka)

2. Maironis. Jūratė ir Kastytis

3. V. Krėvė. Skerdžius

4. J. Biliūnas. Laimės žiburys

5. S. Nėris. Anksti rytą (pasirinkti eilėraščiai)

6. K. Boruta. Baltaragio malūnas

7. K. Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis

8. M. Martinaitis. Žemės dukra

9. J. Vaičiūnaitė arba A. Marčėnas, arba S. Parulskis. Poezija (pasirinkti eilėraščiai)

10. B. Radzevičius. Žmogus sniege

11. B. Vilimaitė. Papartynų saulė (pasirinktos novelės)

12. J. Erlickas. Humoreskos (pasirinkti kūriniai)

 

Visuotinės literatūros tekstai

1. Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos: pasakojimas apie nupuolimą, pikto kilmę; ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (palyginimas apie sėjėją, palyginimas apie talentus)

2. R. Bredberis (R. Bradbury). Pradžios pabaiga arba Akies mirksniu (pasirinkti kūriniai)

3. R. Bredberis (R. Bradbury). Pienių vynas

4. D. Defo (D. Defoe). Robinzonas Kruzas

5. Graikų mitai. Prometėjas. Heraklis (pasirinktas mitas)

6. V. Goldingas (W. G. Golding). Musių valdovas

7. M. Gripė (M. Gripe). Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija

8. Homeras. Odisėja (ištraukos)

1. Konan Doilis (A. Conan Doyle). Užrašai apie Šerloką Holmsą

1. Mickevičius (A. Mickiewicz). Gražina

1. L. Lauri (L. Lowry). Siuntėjas

2. E. A. Pou (E. A. Poe). Raudonosios mirties kaukė (pasirinkti kūriniai)

3. O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne

4. arba Dž. Kriusas (J. Krüss). Timas Taleris, arba Parduotas juokas

5. V. Šekspyras (W. Shakespeare). Romeo ir Džiuljeta

6. Tūkstantis ir viena naktis (pasirinktos pasakos).

*

9-10 klasė

o Autobiografija: Žemaitė. Autobiografija, A. J. Greimas. Intelektualinė autobiografija, A. Nyka-Niliūnas. Autobiografija, 1986 (ištraukos)

o K. Binkis. Atžalynas (ištraukos)

o L. S. Černiauskaitė. Liučė čiuožia

o Dienoraštis: A. Baranauskas. Dienoraštis, A. Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai (ištraukos) arba S. Nėris. Dienoraštis (ištraukos)

o J. Erlickas. Viršūnės ir kelnės (recenzijos pasirinktinai)

o Esė: A. J. Greimas. Iš arti ir iš toli, G. Beresnevičius. Vilkų saulutė, S. Parulskis. Nuogi drabužiai, D. Kajokas. Migla Lu kalne, L. Donskis. Be pykčio (ištraukos)

o R. Gavelis. Jauno žmogaus memu

o Januševičius. 0+6 (eilėraščiai-daiktai)

o Jonynas. Krioklys po ledu (poezijos rinkinys)

o J. Kunčinas. Baltųjų sūrių naktis

o Laiškai: M. K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai, J. Lukša. Laiškai mylimosioms, J. Mekas. Laiškai iš Niekur (pasirinktinai)

o V. V. Landsbergis. Pasakos nepasakos (eilėraščiai)

o V. Misevičius. Paskendęs uostas (Jaunasis pagonis)

o V. Papievis. Vienos vasaros emigrantai

o J. Skablauskaitė. Liūnsargių moteris

o R. Šerelytė. Balandų ratas (ištraukos)

o Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės arba Nebylys

o Almond. Skeligas

o Aristofanas. Debesys(ištraukos)

o M. Burges. Heroinas

o F. R. De Chateaubriand. Renė

o G. Flaubert. Ponia Bovari

o M. Haddon. Tas keistas nutikimas šuniui naktį

o K. Hamsunas. Badas arba Viktorija

o K. Holubitsky. Vienatvė prie Devyniasdešimties pėdų tvenkinio

o V. Hugo. Paryžiaus katedra

o Y. Kawabata. Sniegynų šalis

o Kriusas. Timo Talerio lėlės

o S. Lagerliof. Sakmė apie Gestą Berlingą

o Laiškai: R. M. Rilke. Laiškai jaunam poetui arba Seneka. Laiškai Liucilijui (pasirinktinai)

o G. De Maupassant. Novelės (pasirinktinai)

o K. Mazetti. Bandykim nekalbėti apie Dievą

o Miuntė. Knyga apie San Mikelę

o G. Simenon (pasirinktas romanas)

o Smėlio žmogus (vokiečių romantikų pasakos)

o H. D. Toro. Voldenas, arba gyvenimas miške

o O. Vaildas. Dorijano Grėjaus portretas

o F. Villon, P. Verlaine, A. Rimbaut, Ch. Baudelaire (eilėraščiai pasirinktinai)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.