Pagrindinis / „Peace Builders“ (Taikos kūrėjai) 2022 m.

„Peace Builders“ (Taikos kūrėjai) 2022 m.

Šio projekto tikslas – padėti mūsų mokiniams ugdyti savo, kaip atsakingų pasaulio piliečių, galinčių skatinti taiką namuose, bendruomenėse ir visame pasaulyje, gebėjimus.

Visi kartu:
  1. Susipažinsime su pagrindinėmis visur esančių žmonių teisėmis, pagrindiniais Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracijos ir UNICEF Vaiko teisių komiteto dokumentais
  2. Tyrinėsime būdus, kaip gyventi taikoje su savimi, kitais ir gamta.
  3. Mokysimės taikiai spręsti konfliktus. Pasipriešinti patyčioms.
  4. Ugdysim(ės) kritinį mąstymą.
  5. Tobulinsime samprotavimo ir argumentavimo įgūdžius.
  6. Tikslingai ir atsakingai naudosimės IKT priemonėmis mokymuisi.
  7. Bendradarbiausime su mokytojais ir mokiniais iš kitų miestų ir šalių.
  8. Gilinsime anglų kalbos žinias ir gebėjimus realiose situacijose.