„My Little Europe“ 2016-2018

2016-1-PL01-KA219-026498 „My Little Europe“ (Mano mažoji Europa), (2016-2018)

Tikslas – Neurodidaktikos teikiamos galimybės ugdymo(si) procese

Šalys partnerės: Lenkija, Portugalija, Makedonija, Bulgarija, Ispanija, Lietuva.