Mokytojai ir kontaktai

Rgp 30, 2021 @ 09:34

 

Eil.Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

 El. paštas

1

Daiva Jokubaitienė Vyresnioji pradinių klasių mokytoja daiva.jokubaitiene@medelynoprogimnazija.lt

2

Snieguolė Gedminienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė snieguole.gedminiene@medelynoprogimnazija.lt

3

Daiva Žalienė Vyresnioji pradinių klasių mokytoja daiva.zaliene@medelynoprogimnazija.lt

4

Arvydas Valukonis Pradinių klasių mokytojas metodininkas arvydas.valukonis@medelynoprogimnazija.lt

5

Jūratė Jasmontienė Vyresnioji pradinių klasių mokytoja jurate.jasmontiene@medelynoprogimnazija.lt

6

Laimutė Račkauskienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė laimute.rackauskiene@medelynoprogimnazija.lt

7

Aušrinė Stonienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė ausrine.stoniene@medelynoprogimnazija.lt

8

Orinta Šalkuvienė Pradinių klasių mokytoja ekspertė orinta.salkuviene@medelynoprogimnazija.lt

9

Raimonda Sugaudė Pradinių klasių mokytoja raimonda.sugaude@medelynoprogimnazija.lt

10

Angelė Brašiškienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė angele.brasiskiene@medelynoprogimnazija.lt

11

Birutė Šiušienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė birute.siusiene@medelynoprogimnazija.lt

12

Stefanija Bagdonaitė Vyresnioji chemijos mokytoja, biologijos mokytoja stefanija.bagdonaite@medelynoprogimnazija.lt

13

Asta Kivyliūtė Tikybos mokytoja metodininkė asta.kivyliute@medelynoprogimnazija.lt

14

Sonata Daugėlienė Muzikos mokytoja metodininkė sonata.daugeliene@medelynoprogimnazija.lt

15

Erika Valienė Geografijos mokytoja erika.valiene@medelynoprogimnazija.lt

16

Lina Švanytė-Gimžauskienė Kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina.Svanyte-Gimzauskiene@medelynoprogimnazija.lt

17

Saulius Petrauskas Vyresnysis kūno kultūros mokytojas saulius.petrauskas@medelynoprogimnazija.lt

18

Gražina Misevičienė Vyresnioji istorijos, anglų kalbos mokytoja grazina.miseviciene@medelynoprogimnazija.lt

19

Monika Bartaševičiūtė- Grudžinskienė Vyresnioji anglų kalbos mokytoja Monika.Bartaseviciute-Grudzinskiene@medelynoprogimnazija.lt

20

Iraida Rostovskienė Vyresnioji anglų kalbos, pradinių klasių mokytoja iraida.rostovskiene@medelynoprogimnazija.lt

21

Inga Balčiūnienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė inga.balciuniene@medelynoprogimnazija.lt

22

Dalia Česnauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė dalia.cesnauskiene@medelynoprogimnazija.lt

23

Janina Vadeikienė Bibliotekos vedėja janina.vadeikine@medelynoprogimnazija.lt

24

Ingrida Zibulskienė Vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja ingrida.zibulskiene@medelynoprogimnazija.lt

25

Regina Speičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė regina.speciene@medelynoprogimnazija.lt

26

Rita Malevičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė rita.maleviciene@medelynoprogimnazija.lt

27

Rasa Kleinauskienė Vyresnioji matematikos mokytoja rasa.kleinauskiene@medelynoprogimnazija.lt

28

Daiva Rudienė Vyresnioji matematikos, informacinių technologijų mokytoja daiva.rudiene@medelynoprogimnazija.lt

29

Gražina Pulmickienė Dailės mokytoja metodininkė, vyresnioji technologijų mokytoja grazina.pulmickiene@medelynoprogimnazija.lt

30

Gintaras Slipkus Vyresnysis technologijų mokytojas gintaras.slipkus@medelynoprogimnazija.lt

31

Daiva Mačiūnaitė Logopedė metodininkė, specialioji pedagogė daiva.maciunaite@medelynoprogimnazija.lt

32

Monika Domeikienė Profesinio orientavimo konsultantė monika.domeikiene@medelynoprogimnazija.lt

33

Justina Pundzienė Specialioji pedagogė justina.pundziene@medelynoprogimnazija.lt

34

Edita Baranauskienė PUG auklėtoja edita.baranauskiene@medelynoprogimnazija.lt

35

Ugnė Dryžienė PUG auklėtoja ugne.driziene@medelynoprogimnazija.lt

36

Jurgita Girkantienė Socialinė pedagogė jurgita.girkaintiene@medelynoprogimnazija.lt

37

Kristina Mažeikienė Pailgintos dienos grupės mokytoja kristina.mazeikiene@medelynoprogimnazija.lt

38

Galina Surmina Rusų kalbos mokytoja galina.surmina@medelynoprogimnazija.lt

39

Sigita Balčiūnienė Vyresnioji pradinių klasių mokytoja sigita.balciuniene@medelynoprogimnazija.lt

40

Laimutė Adamonienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė laimute.adamoniene@medelynoprogimnazija.lt

41

Virginija Vaiciulienė Prancūzų kalbos mokytoja virginija.vaiciuliene@medelynoprogimnazija.lt

42

Rita Toleikienė PUG auklėtoja rita.toleikiene@medelynoprogimnazija.lt

43

Lorita Skridulienė Pradinių klasių mokytoja lorita.skriduliene@medelynoprogimnazija.lt

44

Laura Sasnauskienė Istorijos mokytoja metodininkė laura.sasnauskiene@medelynoprogimnazija.lt

45

Eglė Bagavičienė Socialinė pedagogė egle.bagaviciene@medelynoprogimnazija.lt

46

Aneta Koryznė Technologijų mokytoja aneta.koryzne@medelynoprogimnazija.lt

47

Marius Sketerskas Informacinių technologijų, fizikos mokytojas marius.sketerskas@medelynoprogimnazija.lt