„Healthy steps to better future“ 2018-2021

2018-1-PL01-KA229-050642 “Healthy steps to better future” (Sveiki žingsniai geresnės ateities link), (2018-2020) (projektas pratęstas dėl pandemijos, jis vykdomas)

Tikslas – Ugdyti mokinių požiūrį į sveiką maistą, sportą; gerinti užsienio kalbos įgūdžius ir IKT kompetencijas.

Šalys partnerės: Lenkija, Graikija, Italija, Ispanija, Lietuva.