Pagrindinis / eTwinning projektai / ✓ „My Own Library” (Mano biblioteka)

✓ „My Own Library” (Mano biblioteka)

PROJEKTO TRUKMĖ: vasario – birželio mėn., 2023 m.

PROJEKTO DALYVIAI: Šiaulių Medelyno progimnazijos 5m klasės mokiniai, jų anglų kalbos mokytojos Inga Balčiūnienė, Monika Bartaševičiūtė Grudžinskienė ir dailės mokytoja Gražina Pulmickienė. Kitos dalyvaujančios šalys: Turkija, Rumunija, Serbija.

PROJEKTO APRAŠYMAS:

Projekto metu mokiniai anglų kalba pristatė save, mokyklą, mokyklos ir savo asmeninę biblioteką, skaitė ir iliustravo knygas, gamino savo rankų darbo knygų skirtukus, naudodamiesi įvairiomis internetinėmis programėlėmis kūrė logotipus, plakatus, iliustracijas. Kartu su kitų šalių mokiniais kūrė ir iliustravo virtualią pasaką, grupėse skaitė istorijas bei jas pristatė draugams. Vaikai lankėsi virtualiose savo ir kitų šalių bibliotekose bei galėjo jas palyginti. Į projekto veiklas buvo įtrauktos ir mokinių šeimos, mokiniai kartu su šeimos nariais garsiai skaitė vieni kitiems knygas, šį prasmingai praleistą laiką įamžino video reportažuose. Penktokai atliko ne tik daug įvairių ir smagių užduočių, bet kartu ir tobulino anglų kalbos žinias, kūrybiškumą, skaitmeninį raštingumą, lavino skaitymo įgūdžius.

PROJEKTO PASKIRTIS:

Padėti mokiniams įgyti daugiau idėjų, tobulinti kūrybiškumą, kritinį mąstymą, skaitymo, teksto suvokimo įgūdžius ir žinių praktinį pritaikymą ugdymosi procese. Skatinti ir motyvuoti mokinius skaityti knygas.

PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

Mokiniai mokysis suvokti tekstą, kūrybingai reikšti savo mintis, jausmus, praturtinti ugdymo turinį aktualiais mokiniams ir visuomenei klausimais. 

Mokiniai mokysis pritaikyti kūrybos elementus ugdymosi procese (kurs savo istorijas), ugdysis sėkmingam mokymuisi būtinas nuostatas, komunikavimo ir kalbos vartojimo gebėjimus, ugdysis savigarbą, savo vertės suvokimą ir pasitikėjimą savimi.

Mokiniai bus labiau motyvuoti skaityti ir analizuoti knygas lietuvių ir anglų kalbomis.
Tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus su bendraamžiais iš kitų šalių.

Suvoks anglų kalbos kaip tarptautinės kalbos svarbą daugelyje mokymosi sričių;

Įgis geresnių komunikacinių, kultūrinių ir IKT įgūdžių.

_______________________________________________________________________

Projekto pradžioje susipažinimui dalyviai parengė pristatymus apie save ir savo pomėgius.

_______________________________________________________________________

Visų dalyvaujančių šalių mokiniai kūrė projekto logotipą ir plakatą. Balsavimo būdu buvo išrinkti visiems labiausiai patikę variantai.

_______________________________________________________________________

Mokiniai taip pat kūrė rankų darbo taupykles, skatinančias taupyti ir savo asmenines lėšas skirti knygų įsigijimui.

_______________________________________________________________________

Projekto partneriai pristatė savo kabinetų, mokyklos ir namų bibliotekas. Mokiniams buvo įdomu pamatyti ir palyginti savo ir kitų šalių bibliotekas.

_______________________________________________________________________

Projekto dalyviai virtualiai keliavo po projekte dalyvaujančių šalių dideles miesto bibliotekas.

_______________________________________________________________________

Mokiniai kūrė rankų darbo skirtukus knygoms, kuriuos naudojo skaitydami namuose.

_______________________________________________________________________

Gegužės 9 dieną projekto dalyviai paminėjo tarptautinę eTwinning dieną. Mūsų mokykla kūrė plakatus, vykdė renginį „Skaitau su draugu“, kurio metu įvairaus amžiaus mokiniai grupėse skaitė vieni kitiems istorijas anglų kalba, jas aptarė, iliustravo ir pristatė kitiems.

_______________________________________________________________________

Į projekto veiklas buvo įtrauktos ir mokinių šeimos. Šeimos nariai vieni kitiems skaitė knygas, tai įamžino video reportažuose ir pasidalino su kitais projekto dalyviais.

______________________________________________________________________

Buvo vykdomos įvairios kitos veiklos: virtualus susitikimas su rašytoju, kūrybinės užduotys, kai mokiniams ir mokytojams teko išmokti naudoti įvairias skaitmenines priemones (programėles Phinish, Wordart, storyjumper, canva, MovStash, …).

_______________________________________________________________________

Projekto veiklas vainikavo bendros visų dalyvių interaktyvios knygos sukūrimas. Kiekviena šalis kūrė dalį savo istorijos, kurią turėjo pratęsti kita šalis, taip gimė virtuali knyga su pačių vaikų kurtomis iliustracijomis, kurią galima perskaityti Storyjumper programėlės pagalba.

_______________________________________________________________________