Pagrindinis / eTwinning projektai / ✓ Bendravimo svarba ypatingiems vaikams

✓ Bendravimo svarba ypatingiems vaikams

Tarptautinis eTwinning projektas
„Bendravimo svarba ypatingiems vaikams“

Projekto tikslas – stiprinti įtraukiojo ugdymo kultūrą, sudarant sąlygas skirtingų gebėjimų mokiniams kartu dalyvauti įvairiose veiklose, plėtoti gabumus, ugdyti dalykines, kultūrines, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmenines ir socialines kompetencijas.

Projektų uždaviniai:

  • Skatinti mokinių bendravimą;
  • Plėtoti kalbinius įgūdžius;
  • Sudaryti sąlygas pažinti pasaulį per žaidimą;
  • Plėtoti dalykinę integraciją;
  • Stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis;
  • Plėsti ir stiprinti mokytojų pedagogines kompetencijas organizuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį kitaip.

 

Projekto veiklos vyko 2024 metų kovo – gegužės mėnesiais.  Jame dalyvavo Šiaulių Medelyno progimnazijos 1 – 3  klasių mokinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių (b, c) ugdytinių komandos bei jų mokytojai – Ugnė Dryžienė, Rita Toleikienė, specialiosios pedagogės – Justina Pundzienė, Toma Čalutkaitė-Tao.  Projekto partnerės – 7-ių Turkijos mokyklų komandos.

Per pirmąjį nuotolinį susitikimą projekte dalyvaujantys pedagogai susipažino, išsakė savo patirtis dalyvaujant tarptautiniuose projektuose, lūkesčius ir sudarė būsimų veiklų planą, pasiskirstė atsakomybėmis.


Pirmosios užduotys – parengti mokyklos ir dalyvaujančios komandos, mokytojo pristatymą; sukurti projekto logotipą ir skelbimą. Aptarę projekto tikslus ir reikšmę, logotipą ir skelbimą projekte dalyvaujantys mokytojai kūrė kartu su mokiniais naudodamiesi grafinio dizaino įrankiu Canva. Iš visų pasiūlytų variantų balsavimo būdu išrinkti nugalėtojai. Taip pat mokiniai atliko veiklas, skirtas prisiminti saugumo internetinėje erdvėje taisykles.


Mokinių tėvams pateiktos formos dėl sutikimo dalyvauti projekte ir veiklų informacijos, nuotraukų viešinimo, informacija apie projektą, tikslus ir uždavinius. Tėvai taip pat pildė klausimyną, siekiant išsiaiškinti, kiek jie žino apie vykdomas eTwinning veiklas ir ko tikisi iš projekto.

Savaitės veikla

Kiekvieną savaitę vis kita projekte dalyvaujanti komanda turėjo sugalvoti veiklą, kuri atlieptų projekto tikslus ir uždavinius. Iš anksto buvo dalinamasi išsamiais veiklų planais – aprašymais, pavyzdžiais, nuorodomis.

Komandos atliko pasiūlytą arba vaikams pagal gebėjimus, amžių pritaikytą užduotį. Atlikus ją – dalinamasi nuotraukomis, įspūdžiais. Laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, informacija apie įvykdytas užduotis buvo dalinamasi bendradarbiavimo aplinkoje Padlet, Europos mokyklų švietimo platformoje Esep.

1-oji savaitė

Ji skirta plėtoti mokinių žinias apie laukinius ir naminius gyvūnus, paukščius, pažinti jų išvaizdos ypatumus, gyvenimo būdą, aplinką, naudą.

Tuo pačiu tobulinti mokinių skaitymo pradmenys, regimasis suvokimas, atmintis, dėmesys.


2-oji savaitė

Užrištomis akimis vaikai lytėjo įvairius paviršius, daiktus ir turėjo nusakyti jų paviršių, formą, dydį, kvapą, kitais pojūčiais juntamas savybes. Įsitikinus – spėjama, jei nepavyko – išsiaiškinam kodėl.

Vaikai plėtojo žodyną, kalbos gramatinę sandarą, lavino sensorinius įgūdžius, kritinį mąstymą, vaizduotę.


3-oji savaitė

Pagal įvardintas mokytojo instrukcijas dalyviai atliko įvairiausius veiksmus – šokinėjo ant atitinkamų paveikslėlių, judėjo pasunkintais takeliais, programavo išmaniąją bitutę, įsidėmėję žodžių seką, ją atkartojo „gaudydami“ musgaudžiu.

Šios užduotys padėjo tobulinti mokinių koordinaciją, motoriką, erdvinį suvokimą, dėmesingumą, atmintį, loginį mąstymą.


4-oji savaitė

Iššūkis dalyviams – išlaikyti koordinaciją. Vieni turėjo įveikti takelį, rankose laikydami lėkštutes su kamuoliais, kiti – pereiti kliūtis su lazdele, treti – nešti skiautę ant lapo stengiantis jos  nenumesti.

Ši užduotis reikalavo didelio susikaupimo, savikontrolės, dėmesingumo, judesių koordinacijos ir gebėjimo valdyti emocijas.


5-oji savaitė

Užduotis – suskirstyti žmogaus veiklas pagal paros laiką. Skirtingoms komandoms ji pateikta atsižvelgiant į vaikų amžių ir gebėjimus, ugdymo turinį.

Ji skatino pažinti paros dalis, jų seką, suvokti žmonių veiklą skirtingu metu, tobulinti kalbinius įgūdžius, skaitymo pradmenis, regimąjį suvokimą.


6-oji savaitė

Mokiniams pateiktos įvairios kortelės, užduotis – surasti ir sujungti susijusią porą – gyvūną ir jo mažylį, atitinkamus garsus, susijusius daiktus ar reiškinius ir pan. 

Lavinamas loginis mąstymas, gebėjimas nustatyti priežasties ir pasekmės ryšius, kalbiniai įgūdžiai.


7-oji savaitė

Dalyviai susipažino su simetrija. Šalia centrinės linijos (juostelės) vaikai turėjo sudėlioti įvairias formas, objektus, figūras, raides, skaičius taip, kad vaizdas būtų simetriškas ar atkartotų atitinkamą seką.

Mokytasi erdvinio ir regimojo suvokimo, spalvų ir formų skyrimo, dedami pagrindai skaitymo – rašymo gebėjimas.


8-oji savaitė

Užduotis – kuo greičiau surinkti, atkartoti, atitinkamų spalvų detales, įveikti fizines kliūtis.

Ši užduotis reikalavo didelio susikaupimo, judesių koordinacijos, spalvų pažinimo gebėjimo kontroliuoti emocijas.


9-oji savaitė

Mokiniams pateiktos įvairios smulkios detalės. Pagal pavyzdį jie turėjo sudėlioti įvairias formas, atkartoti elementus, jų seką, išsidėstymą, parinkti tinkamą detalių skaičių.

Mokytasi skirti spalvas, lavinta orientacija erdvėje, regimasis dėmesys, smulkioji motorika, kalbiniai įgūdžiai, matematiniai įgūdžiai.


10-oji savaitė

Viena iš daugiausiai kūrybiškumo pareikalavusių užduočių – apvedžioti lego detalę ar bet kokią kitą formą ir pagal ją sukurti piešinį.

Mokiniai tobulinto rankos akies koordinaciją, smulkiąją motoriką, savikontrolę, vaizduotę, kūrybiškumą, motyvaciją.


 11-oji savaitė

Didelis dėmesys skirtas raidžių pažinimui, jų formos įsiminimui panaudojant įvairias smulkias detales ir raidžių trafaretus.

Lavinta smulkioji motorika, rankos akies koordinacija, regimasis dėmesys, skaitymo-rašymo pradmenys. 


12-oji savaitė

Labai daug vaikų emocijų sukėlusi veikla – kvapų terapija. Vaikai užrištomis akimis uostė gėles, augalus, daržoves, vaisius, maisto produktus, gėrimus, eterinius aliejus ir pagal kvapą turėjo įvardinti kas tai. Vienus daiktus atpažinti sekėsi labai greitai, kitus – ne. Vienų kvapas džiugino, kėlė prisiminimus, kitų pauosčius norėjosi užsikimšti nosytę.

Aktyvinta mokinių sensorika, mąstymas, atmintis, gebėjimas reikšti mintis, turtintas ir plėtotas žodynas.

Papildomos veiklos įgyvendintos siekiant didesnio bendradarbiavimo. Balandžio pradžioje dalyviai dekoravo Autizmo dienai skirtą simbolį. Gegužės mėnesį visi turėjo pateikti skirtingų šalių tautinių kostiumų piešinius.

Vienas iš projekto uždavinių – stiprinti mokinių skaitmenines kompetencijas naudojant Web2 įrankius. Tad numatytos veiklos, kuriu metu vaikai atliko interaktyvias užduotis išmaniosiose lentose, planšetiniuose kompiuteriuose, telefonuose. 

Projekto pabaigoje apibendrintos visos veiklos. Prisimintos labiausiai patikusios užduotys. Peržiūrėtos nuotraukas, dalintasi įspūdžiais. Projektą vainikavo  padėkų įteikimo akimirkos. Partnerių įstaigose parengti stendai, kuriuose sugulė projekto veiklų akimirkos, atributika ir vaikų darbai. Jie dar ilgai primins apie įspūdžius ir įgytas patirtis, ir, žinoma – bendradarbiavimo džiaugsmą.

 

Specialioji pedagogė, ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja Justina Pundzienė