Pagrindinis / Dalykų mokytojai

Dalykų mokytojai

Kov 1, 2023 @ 10:42
Eil.Nr.

Vardas pavardė

Pareigos

 El. paštas

1

Raimonda Sugaudė Pradinių klasių šokio mokytoja raimonda.sugaude@medelynoprogimnazija.lt

2

Stefanija Bagdonaitė Vyresnioji chemijos mokytoja, biologijos mokytoja stefanija.bagdonaite@medelynoprogimnazija.lt

3

     

4

Sonata Daugėlienė Muzikos mokytoja metodininkė sonata.daugeliene@medelynoprogimnazija.lt

5

Erika Valienė Geografijos mokytoja erika.valiene@medelynoprogimnazija.lt

6

Lina Švanytė-Gimžauskienė Kūno kultūros mokytoja metodininkė Lina.Svanyte-Gimzauskiene@medelynoprogimnazija.lt

7

Saulius Petrauskas Vyresnysis kūno kultūros mokytojas saulius.petrauskas@medelynoprogimnazija.lt

8

Gražina Misevičienė Vyresnioji istorijos, anglų kalbos mokytoja grazina.miseviciene@medelynoprogimnazija.lt

9

Monika Bartaševičiūtė- Grudžinskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Monika.Bartaseviciute-Grudzinskiene@medelynoprogimnazija.lt

10

Iraida Rostovskienė Vyresnioji anglų kalbos, pradinių klasių mokytoja iraida.rostovskiene@medelynoprogimnazija.lt

11

Inga Balčiūnienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė inga.balciuniene@medelynoprogimnazija.lt

12

Dalia Česnauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė dalia.cesnauskiene@medelynoprogimnazija.lt

13

Ingrida Zibulskienė Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė,
lietuvių kalbos mokytoja
ingrida.zibulskiene@medelynoprogimnazija.lt

14

Regina Speičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė regina.speciene@medelynoprogimnazija.lt

15

Rita Malevičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė rita.maleviciene@medelynoprogimnazija.lt

16

Rasa Kleinauskienė Vyresnioji matematikos mokytoja rasa.kleinauskiene@medelynoprogimnazija.lt

17

Daiva Rudienė Vyresnioji matematikos, informacinių technologijų mokytoja daiva.rudiene@medelynoprogimnazija.lt

18

Gražina Pulmickienė Dailės mokytoja metodininkė, vyresnioji technologijų mokytoja grazina.pulmickiene@medelynoprogimnazija.lt

19

Gintaras Slipkus Vyresnysis technologijų mokytojas gintaras.slipkus@medelynoprogimnazija.lt

20

     

21

Galina Surmina Rusų kalbos mokytoja galina.surmina@medelynoprogimnazija.lt

22

     

23

Laura Sasnauskienė Istorijos mokytoja metodininkė laura.sasnauskiene@medelynoprogimnazija.lt

24

Aneta Koryznė Technologijų mokytoja aneta.koryzne@medelynoprogimnazija.lt

25

Marius Sketerskas Informacinių technologijų, fizikos mokytojas marius.sketerskas@medelynoprogimnazija.lt

26

Saulius Juška Fizikos mokytojas saulius.juska@medelynoprogimnazija.lt

27

Romualdas Valantinas Matematikos mokytojas romualdas.valantinas@medelynoprogimnazija.lt

28

Nijolė Gurskienė Tikybos mokytoja nijole.gurskiene@medelynoprogimnazija.lt

29

     

30

Edmantė Urbonaitė-Sidarienė
Muzikos mokytoja Edmante.Urbonaite-Sidariene@medelynoprogimnazija.lt

31

     

32

Asta Norkuvienė  Rusų kalbos mokytoja asta.norkuviene@medelynoprogimnazija.lt