Mokyklos vykdomi projektai

Pradinio ugdymo tobulinimas

Šiaulių Medelyno progimnazijos pradinių klasių pedagogai dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomame  projekte „PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“ II etape. Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. spalio 10 d. –  2014 m. spalio 9 d.

Skaityti daugiau...

Lyderių laikas 2

Nacionalinį projektą „Lyderių laikas 2“, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras drauge su Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Dalyvauti projekte buvo kviečiamos savivaldybės, pasiryžusios atnaujinti ir didinti švietimo darbuotojų vadybines kompetencijas. Atrinktos savivaldybės ir mokyklos turės galimybę susikurti unikalius lyderystės plėtros modelius, naudodamosi patyrusių Lietuvos ir užsienio specialistų konsultacijomis ir specialiu paramos paketu. …

Skaityti daugiau...

Goethe instituto projektas: Vokiečių kalba su Hans Hase

Vokiečių kalba su Hans Hase  – motyvuojanti mokymo programa vaikams nuo 6 iki 8 metų. Programa remiasi naujausiomis žiniomis ankstyvojo užsienio kalbos mokymo srityje. Ją specialiai vokiečių kalbos nemokantiems ikimokyklinukams (6–8 metų) 2008-2009 metais parengė ir  sėkmingai išbandė Budapešto Goethe`s institutas. Programa Hans Hase paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, …

Skaityti daugiau...

Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)

Lietuvos meno kūrėjų asociacija (PROJEKTO VYKDYTOJAS) Viešoji įstaiga „NAUJASIS ŽIDINYS – AIDAI“ (PROJEKTO PARTNERIS) „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10_V-02-005, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę, Mokyklos Nr. 403 Projekto esmė – Mokykla Lietuvoje nemažu mastu atskirta nuo kultūrinės visuomenės, į ją veržiasi masinės pramogos. Mokyklų kultūrinis lygis gerokai skiriasi, …

Skaityti daugiau...

PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Projekto Nr. VP1–2.2-ŠMM-06-V-02–003 Projekto trukmė 2012 m. vasario 1 d.–2015 m. sausio 31 d. Projekto vertė (skirta suma) 4 000 000 Lt Projekto tikslas – tobulinti pedagogų pasirengimą ugdyti 5–8 klasių mokinių kompetencijas, sukurti kompetencijoms ugdyti pritaikytą skaitmeninį ugdymo turinį. Projektas skirtas diegti pirmajame projekto etape parengtą kompetencijų ugdymo metodiką ir kurti į kompetencijų ugdymą orientuotas skaitmenines mokymo(si) priemones. Dalyvauti …

Skaityti daugiau...

Projektas “Let‘s CreEducate!” (Projektas įgyvendintas)

Projekto esmė Tikimasi, jog partnerystės veikla turės poveikį mokytojų mokymo metodams, kurie sustiprintų mokymosi motyvaciją ir supratimą apie Europos šalių kultūrų įvairovę, taip pat pakeistų visų paramos gavėjų požiūrį į rasizmą, išankstinį neigiamą nusistatymą bei ksenofobiją. Veikla parengta pagal dalyvaujančių mokyklų-partnerių mokymo programas ir integruota bei vystoma klasėse. Taip pat visų partnerių aktyvus dalyvavimas pagerintų mokymo kokybę Europos dimensijoje. Projekto …

Skaityti daugiau...

Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas (Projektas įgyvendintas)

Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas” finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų …

Skaityti daugiau...