Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų, tėvų ir švietimo pagalbos specialistų metodinė-praktinė konferencija „Sėkmingo ugdymo(si) patirtys“.

Lapkričio 23 dieną Medelyno progimnazijoje Respublikos pedagogai dalijosi sukauptąja patirtimi, diskutavo apie tai, kaip galėtų sėkmingai ugdyti savarankišką, atsakingą ir savimi pasitikinčią asmenybę.

Šiandien mokytojui būtina mokytis ir prisitaikyti dirbti naujomis sąlygomis. Mokytojo paskirtis – atskleisti žmogaus prigimtyje glūdintį kūrybinį nusiteikimą, padėti kiekvienam mokiniui pažinti save, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi.

Šiaulių r. Savivaldybės švietimo  ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  Margarita Pavilionienė dalijosi  informacija apie motyvacijos stiprinimo galimybes, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Riukienė kalbėjo apie vaiko asmenybės ūgtį, o tėvų atstovė Rima Grigaliūnienė supažindino su Neagresijos programa ugdymo įstaigose.

Darbo grupėse diskutuota apie kūrybiškumą, inovatyvius, motyvaciją ir individualią pažangą skatinančius metodus, apie ugdymosi aplinkos, vertinimo ir įsivertinimo patirtis. Pristatyti stendiniai, žodiniai-vaizdiniai pranešimai iš Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos, Raseinių Šaltinio progimnazijos, Vilniaus Šilo mokyklos, Kauno Veršvų gimnazijos, Plungės r. Kulių gimnazijos, Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos, Šiaulių r. Kuršėnų politechnikos mokyklos, Šiaulių r. Šilėnų  mokyklos, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos ir kitų respublikos ugdymo įstaigų.

Organizatoriai

Taip pat skaitykite

Kūrybinių darbų paroda-konferencija „Tų vardų skambumas, tų raidžių gražumas“

Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokyklų pirmų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda-konferencija „Tų vardų skambumas, tų …