Svarbi informacija !

Neformalusis ugdymas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016 10 24

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas.

POPAMOKINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2016 – 2017 m.m.

Data

Vieta

Renginio forma, pavadinimas

Kurioms

klasėms

Koordinatorius

RUGSĖJIS

2014

09-01

Mokyklos kiemelis

Mokslo ir žinių diena.  Šventė bendruomenei.

PUG, 1-8

S.Daugėlienė

Kabinetai

Šventinės Rugsėjo 1-osios ir saugaus eismo pamokos

PUG, 1-8

Klasių vadovai

09-09

Mokykla

Švenčiame miesto gimtadienį:

  • „Gėlės miestui“
  • Flashmobas 780
  • Klasių projektai „mano svajonių miestas“
  • Atvirutės iš gamtinių medžiagų
  • Pradinių klasių projektai

5-8

Pug,1-4

S.Daugėlienė

Klasių vadovai

09-09

Miestas

Dalyvaujame Šiaulių dienų renginiuose

PUG,

1-8

S.Daugėlienė,

klasių vadovai

09-16

Šiaulių Medelyno progimnazija, ŠU botanikos sodas, Salduvės piliakalnis

Renginiai miesto gimtadieniui

PUG, 1-8

Pradinių klasių mokytojai

09-22

Mokyklos kiemelis, sporto aikštynas

Diena be automobilio.

  • Akcijos, varžybos su dviračiais, paspirtukais, riedlentėmis, riedučiais
  • Gudručio užduotys
  • Piešiniai kreidelėmis „mano svajonių automobilis, kuris neteršia gamtos“

PUG,

1-8

I.Rostovskienė

Bendruomenės slaugytoja

09-26

Foje

Europos kalbų dienai skirti renginiai.

1-8

Kalbų mokytojai

09-

26-30

Sporto salė

Tarpklasinės lengvosios atletikos varžybos

5-8

L.Švanytė – Gimžauskienė

S.Petrauskas

SPALIS

10-05

Parodų salė

Mokinių renginys mokytojams

„Voratinklių gijose saulė įstrigo“

1-8

S.Daugėlienė

G.Jurkšaitienė

G.Pulmickienė

10-06

(diena gali keistis)

Miesto parkas

Solidarumo bėgimas

„Gelbėkite vaikus“

1-8

L.Švanytė – Gimžauskienė

S.Petrauskas

S.Daugėlienė

Klasių vadovai

10-07

Šiaulių Universiteto biblioteka

Šiaulių miesto ir apskrities dailyraščio paroda

„Ačiū tau, Mokytojau“.

PUG,

1-4

V. Krasauskienė,

D. Mačiūnaitė,

L. Račkauskienė.

10-

10-14

Sporto salė

Tarpklasinės kvadrato varžybos

5-6

L.Švanytė – Gimžauskienė

S.Petrauskas

10-17

10- 20

Mokyklos

erdvės

Projektas socialiai remtiniems vaikams

1-4

5-8

I.Trinkienė

Z.Varanauskienė

10-28

Aktų salė

Madų šou

„Kodėl raganos skraido ant šluotų?“

5-6

S.Daugėlienė

„Mados teatras“

10-

(diena tikslinama)

Aktų salė

R.Skučaitės eilėraščių skaitymai, skirti poetės 85-mečiui

5-8

(kartu su Romuvos progimnazija)

Lietuvių kalbos mokytojai

LAPKRITIS

11-11

Parodų salė

Miesto pradinių klasių  mokinių kūrybinių darbų paroda

„Žibintas – šviesos paveikslas“.

PUG,

1-4

Pradinių klasių pedagogai,

logopedė-specialioji pedagogė

11

14-18

Sporto salė

Tarpklasinės futbolo varžybos

5-8

L.Švanytė- Gimžauskienė

S.Petrauskas

11-16

Mokyklos erdvės

Tolerancijos diena

PUG,

1-8

I.Trinkienė

S.Daugėlienė

11-29

Aktų salė

Prevencinis renginys (bendradarbiaujant su Vinco Kudirkos, Jovaro ir Rėkyvos progimnazijomis)

“Nutieskim draugystės tiltą” (specialiųjų poreikių mokiniams)

1-8

I.Trinkienė

GRUODIS

12-

12-16

Sporto salė

Tarpklasinės krepšinio varžybos

5-8

L.Švanytė- Gimžauskienė

S.Petrauskas

12

12-23

Mokyklos erdvės

Kalėdinių renginių dienos

(pagal atskirą planą)

PUG,

1-8

S.Daugėlienė

Klasių vadovai

12-

18-23

Aktų salė,

miestas

Gerumo mugės.Akcijos.

PUG,

1-8

Klasių vadovai

12-

01-25

Parodų salė

Kalėdinių atvirukų ir knygų skirtukų paroda-konkursas „Sveika gyva, Kalėdų viešnia“.

PUG,

1-4

Pradinių klasių mokytojai

SAUSIS

01-13

Mokyklos erdvės

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Mokyklos bendruomenė

S.Daugėlienė

01-

16-20

Sporto salė

Tarpklasinės tinklinio varžybos

5-8

L.Švanytė- Gimžauskienė

S.Petrauskas

01-20

Aktų salė

Talentų šou „Aš talentingas“

PUG,

1-8

S.Daugėlienė

Parodos, ekspozicijos ir kt.

Data

Vieta

Pavadinimas

Koordinatorius

2016 m.

spalis

Parodų salė

Socialinių kompetencijų ugdymo stovyklos

„SMS tau -3“ nuotraukų paroda

S.Daugėlienė

2016 m.

lapkritis

Parodų salė

Miesto pradinių klasių  mokinių kūrybinių darbų paroda

„Žibintas – šviesos paveikslas“.

Pradinių klasių pedagogai,

logopedė-specialioji pedagogė

2016 m.

gruodis

Socialinių kompetencijų

kambarys

Kalėdinių atvirukų paroda ,,Kalėdų tradicijos Europos šalyse”

Kalbų mokytojai

2016 m.

gruodis

Parodų salė

Kalėdinių atvirukų ir knygų skirtukų paroda-konkursas

„Sveika gyva, Kalėdų viešnia“.

Pradinių klasių mokytojai

2016 m. gruodis

Mokyklos erdvės

Kalėdinė mokinių darbų paroda

G.Pulmickienė

G.Jurkšaitienė

G.Slipkus

Pradinių klasių mokytojai

Scroll To Top