Neformalusis ugdymas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 10 17

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas.

POPAMOKINIŲ RENGINIŲ PLANAS 2017 – 2018 m.m.

Data

Vieta

Renginio forma, pavadinimas

Kurioms

klasėms

Koordinatorius

RUGSĖJIS

2014

09-01

Mokyklos kiemelis

Mokslo ir žinių diena.  Šventė bendruomenei.

PUG, 1-8

S.Daugėlienė

Kabinetai

Šventinės Rugsėjo 1-osios ir saugaus eismo pamokos

PUG, 1-8

Klasių vadovai

09-07

Mokykla,

arena

Karjeros diena

Paroda“Ką veiki?“ PIN kodas

PUG, 1-8

09-08

Miestas

Dalyvaujame Šiaulių dienų renginiuose

Eisena

PUG,

1-8

S.Daugėlienė,

klasių vadovai

09-11 iki

09-22

Aplink

mokyklą

Akcija

„Apibėk mokyklą“

(dvi savaites visa mokykla 9.40 val. apibėga mokyklą)

PUG,

1-8

S.Daugėlienė

L.Švanytė- Gimžauskienė

S.Petrauskas

09-22

Sporto aikštynas

Bėgimas- akcija

“Gelbėkime vaikus“

PUG,

1-8

N.Budraitienė

S.Daugėlienė

L.Švanytė- Gimžauskienė

09-

18-22

Sporto aikštynas

Tarpklasinės lengvosios atletikos varžybos

5-8

L.Švanytė – Gimžauskienė

S.Petrauskas

09-26

Foje

Europos kalbų dienai skirti renginiai.

1-8

Kalbų mokytojai

SPALIS

10-05

Aktų salė

Mokinių renginys mokytojams

„Tau, mokytojau“

Tėvų vedami užsiėmimai mokiniams

1-8

S.Daugėlienė

G.Pulmickienė

10-02

Parodų salė

Šiaulių miesto ir apskrities dailyraščio paroda

„Ačiū tau, Mokytojau“.

PUG,

1-4

V. Krasauskienė,

D. Mačiūnaitė,

L. Račkauskienė.

10-

9-13

16-22

Sporto salė

Tarpklasinės kvadrato varžybos

3-4

5-6

L.Švanytė – Gimžauskienė

S.Petrauskas

10-16

Pradinių klasių kabinetai

„Obuoliadienis“

PUG, 1-4

Pradinių kalsių mokytojai

10-17

Edukacinės erdvės

Vokiečių kalbos dienos „O kaip vokiskai?“ renginiai

4-8

I.Zibulskienė

10-

(diena tikslinama)

Skaitykla

Literatūrinė – muzikinė popietė, skirta Maironio  155-osioms metinės

5-8

Lietuvių kalbos mokytojos

10-

Aktų salė

Integruotų veiklų projektas „Lietuviškos dainos Maironio eilėmis“

5-8

V.Krasauskienė

J.Vadeikienė

10-26

Mokyklos erdvės

Akcija „KONSTITUCIJA“

5-8

V.Šiurkienė

S.Daugėlienė

LAPKRITIS

11-10

Parodų salė

Miesto pradinių klasių  mokinių kūrybinių darbų paroda

„Žibintas – šviesos paveikslas“.

PUG,

1-4

Pradinių klasių pedagogai,

logopedė-specialioji pedagogė

11-10

Kompetencijų

kambarys

Šv.Martynos diena

5-8

I.Zibulskienė

11-16

Mokyklos erdvės

Tolerancijos diena

PUG,

1-8

J.Girkantienė

S.Daugėlienė

11

20-24

Sporto salė

Tarpklasinės futbolo varžybos

5-8

L.Švanytė- Gimžauskienė

S.Petrauskas

GRUODIS

12

12-23

Mokyklos erdvės

Kalėdinių renginių dienos

(pagal atskirą planą)

PUG,

1-8

S.Daugėlienė

Klasių vadovai

12-

18-23

Aktų salė,

miestas

Gerumo mugės.Akcijos.

PUG,

1-8

Klasių vadovai

SAUSIS

01-13

Mokyklos erdvės

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Mokyklos bendruomenė

S.Daugėlienė

01-

22-26

Sporto salė

Tarpklasinės krepšinio varžybos

5-8

L.Švanytė- Gimžauskienė

S.Petrauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.