Mokyklos vykdomi projektai

PAGRINDINIO UGDYMO PIRMOJO KONCENTRO 5–8 KLASIŲ MOKINIŲ ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Projekto Nr. VP1–2.2-ŠMM-06-V-02–003 Projekto trukmė 2012 m. vasario 1 d.–2015 m. sausio 31 d. Projekto vertė (skirta suma) 4 000 000 Lt Projekto tikslas – tobulinti pedagogų pasirengimą ugdyti 5–8 klasių mokinių kompetencijas, sukurti kompetencijoms ugdyti pritaikytą skaitmeninį ugdymo turinį. Projektas skirtas diegti pirmajame projekto etape parengtą kompetencijų ugdymo metodiką ir kurti į kompetencijų ugdymą orientuotas skaitmenines mokymo(si) priemones. Dalyvauti …

Skaityti daugiau...

Projektas „Let‘s CreEducate!“ (Projektas įgyvendintas)

Projekto esmė Tikimasi, jog partnerystės veikla turės poveikį mokytojų mokymo metodams, kurie sustiprintų mokymosi motyvaciją ir supratimą apie Europos šalių kultūrų įvairovę, taip pat pakeistų visų paramos gavėjų požiūrį į rasizmą, išankstinį neigiamą nusistatymą bei ksenofobiją. Veikla parengta pagal dalyvaujančių mokyklų-partnerių mokymo programas ir integruota bei vystoma klasėse. Taip pat visų partnerių aktyvus dalyvavimas pagerintų mokymo kokybę Europos dimensijoje. Projekto …

Skaityti daugiau...

Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas (Projektas įgyvendintas)

Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų …

Skaityti daugiau...