Mokyklos vykdomi projektai

Respublikinis knygų skaitymo festivalis- konkursas „KNYGŲ PELĖDA 2015“

PUG, 2b, 4a ir 4b mokiniai dalyvauja Respublikiniame knygų skaitymo festivalyje-konkurse „Knygų pelėda 2015“, kurį organizuoja neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ bei Lietuvos ir jaunimo centras. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba. Mokytojos Angelė, Jūra, Regina ir Vida kartu su mokiniais ieškojo aktyvių ir žaismingų skaitymo būdų, kurie padėtų pajusti skaitymo malonumą. Mokiniai skaitė namuose, mokyklos bibliotekoje, klasėje, jiems skaitė ir …

Skaityti daugiau...

Projektas „Mes rūšiuojam“

Šio projekto siekis, atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos problemas, efektyviai organizuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekų rinkimą. „Mes rūšiuojam“ ypatingą dėmesį skiria jaunosios visuomenės ugdymui – moksleiviai, studentai ir net darželių auklėtiniai turi būti pratinami rūšiuoti, rinkti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.Projektas „Mes rūšiuojam“ – didžiausias Lietuvoje ekologinis projektas, …

Skaityti daugiau...

Erasmus+ programos mokyklinio ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projektas „Tarpkultūrinis ir tarptautinis Europos projektų menedžmentas“

Trukmė: 2015-06-01 – 2017-06-01 Projekto koordinatorė: vokiečių kalbos mokytoja Ingrida Zibulskienė Trumpa projekto santrauka: Tai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo projektas, kurio metu 2 užsienio kalbų mokytojos (vokiečių ir anglų) vyks į seminarą Portugalijoje ir ten tobulins savo profesines kompetencijas, padėsiančias pagrindus mokyklos Europinės dimensijos kūrimui. Projekto poreikis: Regioninei darbo rinkai transformavusis į Europinę, pasikeitė ir reikalavimai šiandienos mokyklai.  Mokykla privalo ne tik …

Skaityti daugiau...

Projektas ,,Švarus vanduo – sveikatos šaltinis“

Aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas ,,Švarus vanduo – sveikatos šaltinis“ Projekto vykdymo laikas     2015 m. vasario-lapkričio mėn. Projekto tikslas  – patyrinėti Medelyno seniūnijos gyventojų šulinių ar nuosavų gręžinių vandens kokybę, išsiaiškinti jo cheminę sudėtį. Uždaviniai:  Organizuoti Medelyno seniūnijos gyventojų anketinę apklausą.  Ištirti šulinių vandens kokybę (nitratų, nitritų kiekį, pH, kietumą).  Pristatyti gautus rezultatus mokyklos bendruomenei.  Parengti informacinę skrajutę ,,Švarus vanduo …

Skaityti daugiau...

Antrojo Žingsnio programa

Jau antri metai 2a ir 2b klasių mokiniai,  mokytojos Daiva  Jokubaitienė  ir Regina Bartkevičienė  naudoja Antrojo Žingsnio: smurto ir prevencijos mokymo  programą  socialiniams emociniams įgūdžiams ugdyti. Pirmus metus programą  vykdo 1c ir 1d klasių mokiniai bei  jų mokytojos Birutė Šiušienė ir Aušrinė Stonienė. Antrojo Žingsnio programa padeda sustiprinti vaikų saugumą ir gerovę, mokant juos įgūdžių, kurie mažina agresiją ir ugdo …

Skaityti daugiau...

Sveikatiada

Sveikatiados projektas. Nuo 2011m. mokykla dalyvauja Saveikatiados projekte, kuris skirtas mokinių sveikatinimui, sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimui, mokinių žinių ir akiračio apie sveikatą plėtimui.Mokykloje organizuojami renginiai: mankštiados, sveikų pusryčių valgymo pertraukos, šokio dienos , mokinių darbų parodos (,,Vanduo – sveikatos šaltinis“, ,,Kas valgys mus- visad sveikas bus“, vaisių ir daržovių parodos, arbatų gėrimo pertraukos, judriosios pertraukos, kurių metu mokiniai šoka, atlieka …

Skaityti daugiau...

Pradinio ugdymo tobulinimas

Šiaulių Medelyno progimnazijos pradinių klasių pedagogai dalyvauja Ugdymo plėtotės centro vykdomame  projekte „PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS“ II etape. Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. spalio 10 d. –  2014 m. spalio 9 d.

Skaityti daugiau...

Lyderių laikas 2

Nacionalinį projektą „Lyderių laikas 2“, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centras drauge su Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Dalyvauti projekte buvo kviečiamos savivaldybės, pasiryžusios atnaujinti ir didinti švietimo darbuotojų vadybines kompetencijas. Atrinktos savivaldybės ir mokyklos turės galimybę susikurti unikalius lyderystės plėtros modelius, naudodamosi patyrusių Lietuvos ir užsienio specialistų konsultacijomis ir specialiu paramos paketu. …

Skaityti daugiau...

Goethe instituto projektas: Vokiečių kalba su Hans Hase

Vokiečių kalba su Hans Hase  – motyvuojanti mokymo programa vaikams nuo 6 iki 8 metų. Programa remiasi naujausiomis žiniomis ankstyvojo užsienio kalbos mokymo srityje. Ją specialiai vokiečių kalbos nemokantiems ikimokyklinukams (6–8 metų) 2008-2009 metais parengė ir  sėkmingai išbandė Budapešto Goethe`s institutas. Programa Hans Hase paremta natūraliu vaikų domėjimusi viskuo, kas nauja. Užsienio kalbos jie mokosi panašiai kaip ir gimtosios: klausydamiesi, …

Skaityti daugiau...

Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)

Lietuvos meno kūrėjų asociacija (PROJEKTO VYKDYTOJAS) Viešoji įstaiga „NAUJASIS ŽIDINYS – AIDAI“ (PROJEKTO PARTNERIS) „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10_V-02-005, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę, Mokyklos Nr. 403 Projekto esmė – Mokykla Lietuvoje nemažu mastu atskirta nuo kultūrinės visuomenės, į ją veržiasi masinės pramogos. Mokyklų kultūrinis lygis gerokai skiriasi, …

Skaityti daugiau...