Mokyklos vykdomi projektai

Nauji tarptautiniai Erasmus+ KA2 projektai

Šiais mokslo metais Šiaulių Medelyno progimnazija įsitraukė į naujus Erasmus+ tarptautinius projektus: vienas iš jų “Healthy steps to better future” (“Sveiki žingsniai geresnės ateities link”) . Šiame projekte dalyvauja šios šalys partnerės: Lenkija, Italija, Graikija, Ispanija ir Lietuva. Projekto tikslas – ir mokiniams , ir mokytojams suteikti  žinių apie nesveiko maisto vartojimo pasekmes ir išmokti sveikai maitintis, aktyviai judėti ir …

Skaityti daugiau...

Projektas „Lietuvos mokyklų žinios“

Medelyno progimnazija prisijungė prie projekto LIETUVOS MOKYKLŲ ŽINIOS! Tai puiki galimybė jauniesiems žurnalistams atskleisti savo gebėjimus. Prie projekto veiklų Medelyno progimnazijoje jau prisijungė 7-8 kl. mokinės Odeta Šidlauskaitė, Daina Zalogaitė ir Atėnė Domeikaitė kartu su profesinio orientavimo konsultante Monika Domeikiene, aktyviai dalyvauja visuose mokyklos renginiuose, juos filmuoja, ima interviu, rašo tekstus ir kuria reportažus, kurie bus viešiname projekto laidose „Lietuvos …

Skaityti daugiau...

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Medelyno progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą. „Gerų švietimo rezultatų pasiekiančiose šalyse gamtos mokslų mokoma taikant praktinę tiriamąją veiklą – ji vis populiaresnė ir Lietuvos mokyklose. Vis daugiau dėmesio skiriama gyvosios …

Skaityti daugiau...

The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) tarptautinių apdovanojimų programa

Nuo 2017m. Šiaulių Medelyno progimnazijoje  vykdoma The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) tarptautinių apdovanojimų programa. DofE yra pasaulyje gerai žinoma savęs tobulinimo programa jaunimui, įgyvendinama daugiau nei 140 šalių. Progamoje gali dalyvauti jauni žmonės nuo 14 iki 24 metų. Programa pradėta 1956-ais metais Edinburgo hercogo princo Filipo (Prince Philip), joje jau yra dalyvavę daugiau nei 8 milijonai jaunų žmonių …

Skaityti daugiau...

Aplinkosauginio švietimo projektas „Rūšiuoju atliekas – gyvenu švariai, tvarkingai, sveikai“

Aplinkosauginio švietimo projektas „Rūšiuoju atliekas – gyvenu švariai, tvarkingai, sveikai“ Projekto vykdymo laikas:  2017 m. kovo-gruodžio mėn. Projekto koordinatoriai: Stefanija Bagdonaitė, vyresnioji chemijos ir biologijos mokytoja, Nijolė Budraitienė, pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja metodininkė. Projekto vykdytojai: gamtamokslinio ugdymo, matematikos ir informacinių technologijų metodinė grupė. Projekto dalyviai: Šiaulių Medelyno progimnazijos PUG, 1-8 klasių mokiniai, tėvai, mokytojai, Medelyno seniūnijos gyventojai. Projekto tikslai: 1. …

Skaityti daugiau...

Aplinkosauginio švietimo projektas „Taupau elektros energiją – saugau gamtą“

 Projekto vykdymo laikas 2016 m. vasario-lapkričio mėnesiais. Projekto tikslai – išsiaiškinti mokyklos bendruomenės, Medelyno seniūnijos gyventojų šeimose naudojamos elektros energijos efektyvumą; rekomenduoti efektyviausius energijos taupymo būdus kasdieniniame gyvenime; ugdyti ekonomišką elektros energijos vartojimo kultūrą. Uždaviniai: • Apklausos būdu nustatyti elektros energijos naudojimo sritis, kiekį progimnazijos bendruomenės ir Medelyno seniūnijos gyventojų šeimose. • Ugdyti progimnazijos bendruomenės ekonomišką, ekologišką elektros energijos vartojimo …

Skaityti daugiau...

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PROJEKTAS „Gerumas mus vienija“

Projekto tikslas ir uždaviniai: Naujų dvasinių, kūrybinių klodų ieškojimas. Priminti amžinąsias vertybes ir suburti draugėn klasės kolektyvą, mokyklos bendruomenės narius. Lavinti moksleivių pojūčius ir meninį skonį. Bažnytinių tradicijų interpretavimas, dvasinio pasaulio tobulinimas šiuolaikinių šventimo  tradicijų kontekste. Projekto vykdytojai: 1 – 8 klasės  moksleiviai. Vadovės: Asta Kivyliūtė, Regina Bartkevičienė. Projekto vykdymo laikotarpis – lapkričio – gruodžio mėnuo. Trumpas projekto pristatymas: 2015 …

Skaityti daugiau...

Projektas „MŪSŲ JUDRIOJI PERTRAUKA“

ŠIAULIŲ  MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PROJEKTAS „MŪSŲ JUDRIOJI PERTRAUKA“ I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Projektas  parengtas vadovaujantis 2015–2016  ir 2016–2017 mokslo metų  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015m. gegužės 6d. įsakymu  Nr.V-457   punktu 33, 2016 ir 2016–2017mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju  ugdymo planu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. …

Skaityti daugiau...