Svarbi informacija !

Mokyklos vykdomi projektai

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

1

Medelyno progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą. „Gerų švietimo rezultatų pasiekiančiose šalyse gamtos mokslų mokoma taikant praktinę tiriamąją veiklą – ji vis populiaresnė ir Lietuvos mokyklose. Vis daugiau dėmesio skiriama gyvosios ... Skaityti toliau »

The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) tarptautinių apdovanojimų programa

DOEA

Nuo 2017m. Šiaulių Medelyno progimnazijoje  vykdoma The Duke of Edinburgh’s International Award (DofE) tarptautinių apdovanojimų programa. DofE yra pasaulyje gerai žinoma savęs tobulinimo programa jaunimui, įgyvendinama daugiau nei 140 šalių. Progamoje gali dalyvauti jauni žmonės nuo 14 iki 24 metų. Programa pradėta 1956-ais metais Edinburgo hercogo princo Filipo (Prince Philip), joje jau yra dalyvavę daugiau nei 8 milijonai jaunų žmonių ... Skaityti toliau »

Aplinkosauginio švietimo projektas „Rūšiuoju atliekas – gyvenu švariai, tvarkingai, sveikai“

aplinkosaugos

Aplinkosauginio švietimo projektas „Rūšiuoju atliekas – gyvenu švariai, tvarkingai, sveikai“ Projekto vykdymo laikas:  2017 m. kovo-gruodžio mėn. Projekto koordinatoriai: Stefanija Bagdonaitė, vyresnioji chemijos ir biologijos mokytoja, Nijolė Budraitienė, pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja metodininkė. Projekto vykdytojai: gamtamokslinio ugdymo, matematikos ir informacinių technologijų metodinė grupė. Projekto dalyviai: Šiaulių Medelyno progimnazijos PUG, 1-8 klasių mokiniai, tėvai, mokytojai, Medelyno seniūnijos gyventojai. Projekto tikslai: 1. ... Skaityti toliau »

Aplinkosauginio švietimo projektas „Taupau elektros energiją – saugau gamtą“

Taupau elektros energij

 Projekto vykdymo laikas 2016 m. vasario-lapkričio mėnesiais. Projekto tikslai – išsiaiškinti mokyklos bendruomenės, Medelyno seniūnijos gyventojų šeimose naudojamos elektros energijos efektyvumą; rekomenduoti efektyviausius energijos taupymo būdus kasdieniniame gyvenime; ugdyti ekonomišką elektros energijos vartojimo kultūrą. Uždaviniai: • Apklausos būdu nustatyti elektros energijos naudojimo sritis, kiekį progimnazijos bendruomenės ir Medelyno seniūnijos gyventojų šeimose. • Ugdyti progimnazijos bendruomenės ekonomišką, ekologišką elektros energijos vartojimo ... Skaityti toliau »

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PROJEKTAS „Gerumas mus vienija“

gerumas

Projekto tikslas ir uždaviniai: Naujų dvasinių, kūrybinių klodų ieškojimas. Priminti amžinąsias vertybes ir suburti draugėn klasės kolektyvą, mokyklos bendruomenės narius. Lavinti moksleivių pojūčius ir meninį skonį. Bažnytinių tradicijų interpretavimas, dvasinio pasaulio tobulinimas šiuolaikinių šventimo  tradicijų kontekste. Projekto vykdytojai: 1 – 8 klasės  moksleiviai. Vadovės: Asta Kivyliūtė, Regina Bartkevičienė. Projekto vykdymo laikotarpis – lapkričio – gruodžio mėnuo. Trumpas projekto pristatymas: 2015 ... Skaityti toliau »

Projektas „MŪSŲ JUDRIOJI PERTRAUKA”

ŠIAULIŲ  MEDELYNO PROGIMNAZIJOS PROJEKTAS „MŪSŲ JUDRIOJI PERTRAUKA” I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Projektas  parengtas vadovaujantis 2015–2016  ir 2016–2017 mokslo metų  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015m. gegužės 6d. įsakymu  Nr.V-457   punktu 33, 2016 ir 2016–2017mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju  ugdymo planu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. ... Skaityti toliau »

Respublikinis knygų skaitymo festivalis- konkursas „KNYGŲ PELĖDA 2015“

knyg.peleda

PUG, 2b, 4a ir 4b mokiniai dalyvauja Respublikiniame knygų skaitymo festivalyje-konkurse „Knygų pelėda 2015“, kurį organizuoja neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“ bei Lietuvos ir jaunimo centras. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba. Mokytojos Angelė, Jūra, Regina ir Vida kartu su mokiniais ieškojo aktyvių ir žaismingų skaitymo būdų, kurie padėtų pajusti skaitymo malonumą. Mokiniai skaitė namuose, mokyklos bibliotekoje, klasėje, jiems skaitė ir ... Skaityti toliau »

Projektas „Mes rūšiuojam“

image

Šio projekto siekis, atkreipti dėmesį į aplinkos apsaugos problemas, efektyviai organizuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekų rinkimą. „Mes rūšiuojam“ ypatingą dėmesį skiria jaunosios visuomenės ugdymui – moksleiviai, studentai ir net darželių auklėtiniai turi būti pratinami rūšiuoti, rinkti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis.Projektas „Mes rūšiuojam“ – didžiausias Lietuvoje ekologinis projektas, ... Skaityti toliau »

Erasmus+ programos mokyklinio ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projektas “Tarpkultūrinis ir tarptautinis Europos projektų menedžmentas”

block6

Trukmė: 2015-06-01 – 2017-06-01 Projekto koordinatorė: vokiečių kalbos mokytoja Ingrida Zibulskienė Trumpa projekto santrauka: Tai pedagogų kvalifikacijos tobulinimo projektas, kurio metu 2 užsienio kalbų mokytojos (vokiečių ir anglų) vyks į seminarą Portugalijoje ir ten tobulins savo profesines kompetencijas, padėsiančias pagrindus mokyklos Europinės dimensijos kūrimui. Projekto poreikis: Regioninei darbo rinkai transformavusis į Europinę, pasikeitė ir reikalavimai šiandienos mokyklai.  Mokykla privalo ne tik ... Skaityti toliau »

Projektas ,,Švarus vanduo – sveikatos šaltinis“

Vanduo

Aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektas ,,Švarus vanduo – sveikatos šaltinis“ Projekto vykdymo laikas     2015 m. vasario-lapkričio mėn. Projekto tikslas  – patyrinėti Medelyno seniūnijos gyventojų šulinių ar nuosavų gręžinių vandens kokybę, išsiaiškinti jo cheminę sudėtį. Uždaviniai:  Organizuoti Medelyno seniūnijos gyventojų anketinę apklausą.  Ištirti šulinių vandens kokybę (nitratų, nitritų kiekį, pH, kietumą).  Pristatyti gautus rezultatus mokyklos bendruomenei.  Parengti informacinę skrajutę ,,Švarus vanduo ... Skaityti toliau »

Scroll To Top