Svarbi informacija !

Karjeros centras

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016 09 23

Karjeros centras

2012 m.  mokykla įsitraukė  į projektą “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra. (kurį vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo  centras), ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tikslas:

Padėti mokiniams kurti profesinę karjerą

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uždaviniai:

Teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo sąlygas bei specialybes, kurių galima mokytis profesinėse ir aukštosiose mokyklose.

Informuoti ir patarti dėl vidurinio ugdymo programos, specialybių, kvalifikacijų bei profesijų sąsajų.

Teikti informaciją apie profesijas ir darbo rinką bei jos prognozes.

Teikti informaciją apie profesinės karjeros galimybes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karjeros centre galima:

Rasti informaciją apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan.

Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais naudotis.

Gauti informaciją apie mokymo įstaigas Šiauliuose.

Gauti pagalbą sprendžiant karjeros, mokymosi problemas.

Atlinkti testus išsiaiškinant polinkį į tam tikrą veiklą, profesinį kryptingumą.

Susipažinti su kintančiu darbo pasauliu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karjeros koordinatorė – Zinaida Varanauskienė

Darbo laikas karjeros centre:

Antradienis 12.00 – 14.00 val.

Trečiadienis 13.00 – 15.00 val.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ugdymas karjerai per  klasių valandėles mokslo metais

  • —  Savęs pažinimo
  • —  Karjeros galimybių pažinimo
  • —  Karjeros planavimo
  • —  Karjeros įgyvendinimo

Rekomenduojamos temos:

Tema Klasė
,,Kaip aš mokausi?”, mokymosi stilių nustatymas. 5-6
,,Adaptacija naujoje mokymosi aplinkoje” 5-6
,,Mano pranašumai ir trūkumai” 5-6
,,Mano psichologinis portretas” 5-6
,,Kodėl planuoti karjerą svarbu ir būtina?” 5-6
,,Mano tėvų profesija. Kokia bus mano?” 5-6
Susitikimai su įvairių profesijų atstovais. 5-8
Mano mokymosi rezultatai ir ateities profesijos” 7-8
,,Ko reikia, kad pasiekčiau savo tikslą?” 7-8
,,Profesijų šimtas- gyvenimas vienas” 7-8
,,Man įdomios profesijos” 7-8
,,Mano vertybių skalė” 7-8
,,Mano socialinė aplinka” 7-8
,,Informacijos paieška: kaip ir kur?” 7-8
,,Ar reikia klausytis širdies balso renkantis profesiją?” 8
,,Mano ateities vizija” 8
,,Konfliktų sprendimo būdai” 7-8

Temos pasirenkamos atsižvelgiant į  mokinių interesus, motyvacijos lygį.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naudingos nuorodos:

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) - www.aikos.smm.lt

Profesinio mokymo metodikos centras - www.pmmc.lt

Profesinio informavimo ir konsultavimo plėtros Lietuvoje ir Europoje projektas - www.euroguidance.lt

Gidas į pasaulį - www.cvonline.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti - www.lamabpo.lt

Lietuvos darbo birža - www.ldb.lt

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba - www.darborinka.lt

Lietuvos mokslas ir studijos - www.mokslas.lt

Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas - http://europa.eu/index_lt.htm

Studijų užsienyje informacijos centras - http://eac.osf.lt

Studijos - www.studijos.lt

Studijos universitetuose - www.kurstudijuoti.lt

Mūsų partneriai Šiaulių profesinio rengimo centras

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacija mokinių tėvams

rekomenduojame Jums leidinį, parengtą Švietimo mainų paramos fondo specialistų (2011), “Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą”.

Įsidarbinimo galimybių barometras  2015 m.

 

Scroll To Top